PRESSMEDDELANDE  2007-09-14

ÖPPET BREV

Statsminister
Fredrik Reinfeldt
Statsrådsberedningen
103 33 Stockholm

Kräv ett skriftligt permanent undantag från euron i  den pågående regeringskonferensen

Svenska folket sade med en tydlig majoritet nej till euron i folkomröstningen 2003. Farhågor om att nej skulle leda till lägre tillväxt och ekonomiska svårigheter har inte besannats. Tvärtom är räntenivån lägre i  Sverige och vår ekonomi har utvecklats bättre än i euroländerna.

Alla parter sade sig respektera utgången av folkomröstningen. Sverige har inte som Danmark och Storbritannien rättsligt undantag från EMU. Det är viktigt att vi kräver ett permanent undantag för att säkerställa svenska folkets nej till euron. Detta undantag bör vara av brittisk modell, vilket ger större ekonomisk-politisk handlingsfrihet än det danska.

Folkomröstningen gällde EMU:s tredje steg, d v s valutaunionen. Sverige deltar i de två första stegen, d v s fri rörlighet för kapitalet, politiskt oberoende riksbank samt viss samordning av den ekonomiska politiken (konvergenskraven). Vi anser att Sverige inte ska vara med i EMU över huvud taget eftersom det inskränker vårt självbestämmande gällande den ekonomiska och monetära politiken.

I den nu pågående regeringskonferensen förhandlar Du som statschef om det slutliga förslaget till ny EU-grundlag. Av vad som är känt från det s.k. mandatet kommer det skrivas in att euron skall vara EU:s gemensamma valuta.

Folkrörelsen Nej till EU kräver att Du som regeringschef under den pågående regeringskonferensen agerar för att Sverige ska få ett permanent undantag från deltagande i EMU. Allt annat vore att inte respektera resultatet av folkomröstningen 2003.

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU
08 7528550

Se tidigare pressmeddelanden

Tillbaka eller Startsidan