nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

2009-06-13

Ömtåliga förhandlingar förs om irländska garantier inför EU-toppmötet nästa vecka
 

Under EU-valkampanjen nämndes Lissabonsfördraget bara i förbifarten. Socialdemokraterna och de borgerliga röstade 20 november igenom detta i riksdagen, trots att det irländska folket sagt nej till Lissabonfördraget till EU-etablissemangets förtret i en folkomröstning i juni 2008.

EU skall nu påtvinga det irländska folket en andra folkomröstning troligen i oktober, så att det röstar rätt denna gång. Men för att så skall ske fick den irländske premiärministern på EU-toppmötet i december 2008 löften om ett antal förklaringar eller garantier i för irländarna viktiga frågor.

Efter EU-nämndens möte 12 juni sade EU-minister Cecilia Malmström: ” Det är knepigt, garantierna ska formuleras på ett sätt som ger irländarna trygghet, men som också gör oss andra övertygade om att det nya fördraget inte innebär att någonting som förändrar fördraget idag eller i morgon”. På nästa veckas EU-toppmötet skall dessa garantier slutförhandlas och spikas.

Nervositeten inför förhandlingar är således uppenbar. Ett möte med EU:s ambassadörer om garantierna sköts upp 10 juni efter att det  uppkommit problem i bilaterala diskussionerna mellan irländska tjänstemän och deras motparter i Belgien, Polen, Nederländerna, Österrike och Sverige.

Den tjeckiske europaministern Stefan Fule som är ordförande i de ömtåliga förhandlingarna säger till Irish Times: ”Vilken slags konkret utformning som de legalt bindande dokumenten skall ha är föremål för diskussion. Delar av den konkreta texten är fortfarande inte färdigförhandlad”. Fule sade också att EU:s medlemsstater hade samtyckt till att ge garantier inom de specifika områdena familjen, rätten till liv, religion, neutralitet och skatter. Men han sade också att det fanns en samsyn om att ”den röda linjen får inte överträdas”, vilket betyder att medlemsstaterna absolut inte vill att Lissabonsfördraget skall öppnas upp och därmed på nytt måste ratificeras.

Den irländske premiärministern Brian Cowen gjorde tydlig på toppmötet  i december förra året att han behövde garantier som är inskrivna i fördraget vid tidigast möjliga tillfälle så att de inte kunde finnas några tvivel kvar för att irländarna skulle rösta rätt nästa gång. När garantierna skrivs in i EU-fördragen tillhör de primärrätten, vilket gör dem extra betydelsefulla i EU:s domstols lagtolkning. Vid EU-toppmötet nöjde sig Cowen med Nicolas Sarkozy’s försäkran till media, att ett irländskt protokoll med garantierna skulle ratificeras av alla medlemsstater i samband med Kroatiens anslutningsfördrag till EU. Som påpekats av många är detta dock ett villospår, då ett protokoll till en enskilds stats anslutning till EU inte tillhör primärrätten.

Dessutom är den vingklippta brittiska regeringen mycket nervös för att de skulle behöva ratificera ett irländskt protokoll i underhuset. Det skulle öppna upp för en ny debatt om hela Lissabonfördraget. Samtidigt gjorde de konservativa Lissabonfördraget till en nyckelfråga i EU-valkampanjen. Partiet vill ha en folkomröstning och kräver nyval efter alla skandaler i parlamentet. ”Lissabonfördraget är en ytterst känslig fråga för brittiska regeringen”, säger en EU-källa enligt Irish Times.

Ett antal andra medlemsstater är också oroade över att om man släpper efter för Irlands krav kan det provocera Tjeckiens EU-skeptiske president Vaclav Klaus att vägra skriva under Lissabonfördraget även om det skulle bli ett ja på Irland i en andra folkomröstning. ”Vad vi absolut vill undvika är en text som reser frågor. Vi vill inte att han (Klaus) skall kunna säga: ’det är ett intressant nytt inslag, som vi måste ta till den konstitutionella kommittén’”, säger en EU-diplomat.

Det sägs också att Polen, Nederländerna och Sverige ser etiska komplikationer om garantierna fördragsfästs. Polen fick tidigare ett undantag från stadgan om mänskliga rättigheter av etiska skäl. Nederländerna och Sverige, som är mer liberala, vill ha försäkringar att irländska garantier med hänvisning till etik inte tar över existerande EU-rätt som Irland redan skrivit under som t.ex. friheten att arbeta och resa vartsomhelst inom EU. ”Garantierna skall inte ge företräde till den irländska konstitutionen över existerande EU-regler som Irland redan har skrivit under på”, säger en diplomat.

Sist men inte minst är åtskilliga medlemsstater bekymrade över den förklaring som den irländska regeringen eftersträvar om löntagarnas rättigheter. Det är en mycket känslig fråga på EU-nivån, eftersom EU-etablissemanget gör allt för att undvika ett fördragsfäst protokoll.  Skulle Irland få ett fördragsfäst socialt protokoll, som Europafacket i ett brev 29 maj ställt till EU:s ledarskap och alla regeringschefer krävt, så överordnas arbetsrätten de fyra friheterna, som är det fundament som det odemokratiska EU-systemet bygger på.

I retoriken inför EU-valet stödde socialdemokraterna och LO detta sociala protokoll. Wanja Lundby Wedin är också ordförande i Europafacket. Det betyder att samtliga Europas fackliga centralorganisationer stöder kravet på ett socialt protokoll. Men hos LO har det hittills bara varit ordsvall. Efter socialdemokraternas och vänsterns katastrofala EU-val är det dags att gå till handling för att ingjuta nytt mod i Europa löntagare.

Wanja Lundby Wedin och Mona Sahlin , varför kräver ni inte att statsminister Fredrik Reinfeldt och snart EU:s ordförande agerar för ett fördragsfäst socialt protokoll enligt Europafacket brev den 29 maj på toppmötet nästa vecka? Det är också ett aktivt stöd till det irländska folket inför den påtvingade folkomröstningen.

Jan-Erik Gustafsson
Folkrörelsen Nej till EU
Ordförande