nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Uttalande 2011-02-09

Säg nej till EU:s hälsodirektiv!


Hälsodirektivet, eller patientrörlighetsdirektivet, är ett av många EU-direktiv som syftar till fri rörlighet för tjänster. Grunderna för hälsodirektivet är att hälso- och sjukvårdstjänster skall vara gränsöverskridande och att en patient skall ha valfrihet att välja hälso- och sjukvårdstjänster var man vill inom EU.

Direktivet kommer med säkerhet att leda till att utländska sjukvårdsföretag kommer att etablera sig i Sverige. Det kommer också att medföra att de svenska landstingen kommer att bli tvingade att betala vad behandlingen kostar, när patienten vill bli behandlad utanför hemlandet.

En annan konsekvens av direktivet kommer att bli att rika länder kommer att ta över sjukvårdskapacitet i fattigare länder. Det leder till att man försvårar för eller tar ifrån lokalbefolkningen möjlighet till behandling inom sitt närområde, och patienterna måste kanske resa just till fattigare länder som har billigare behandlingskostnad.

Samtidigt som några sjukhus kommer att uppleva att de har en lång kö av patienter kommer andra sjukhus att uppleva brist på patienter. Sjukhus är beroende av patienter för en stabil ekonomi. Om beläggningen på ett sjukhus blir för låg riskerar sjukhuset enligt marknadens logik att läggas ned. De lokala sjukhusen är viktiga för närhet och trygghet i lokalsamhället.

Folkrörelsen Nej till EU tror inte på en europeisk sjukvårdsmarknad där patienter transporteras kors och tvärs över gränserna. Vi anser vi i Sverige har rätt till en nationell hälso- och sjukvård på lika villkor för fattiga som rika, för städernas som landsbygdens befolkning, och kräver att riksdagen avvisar EU:s patientrörlighetsdirektiv.


Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse