nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

2012-02-14

Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU

 

Visa solidaritet med löntagare och folk i Grekland
 

Det grekiska folket protesterar. ”Vi vill inte offra våra liv för era banker” sade en ung kvinna i SR Nyhetsmorgon idag.

Efter två dagars generalstrejk som kallats till av fackföreningarna GSEE och ADEDY tog löntagare, ungdomar allmänheten över Atens centrum på söndagen för att kräva att de nya åtstramningsplanerna som påtvingas Grekland av Internationella valutafonden (IMF) och EU inte skulle godkännas i parlamentet.

På uppdrag av de finansiella marknaderna kräver denna plan brutala nedskärningar:
· En 22 procent minskning av minimilönen och ytterligare minskningar av pensionerna;
· 150 000 uppsägningar inom offentlig sektor;
· Fullständig och omedelbar privatisering vatten- elektricitet- och järnvägssystemen.

Dessa olyckor kommer på toppen av alla de åtgärder som redan har vidtagits mot det grekiska folket under de två senaste åren av den ”socialdemokratiska” Papandreouregeringen och den nuvarande ”nationella enhetsregeringen”.

Med röstsiffrorna 199 -74 röstade under natten mot måndagen 13 februari parlamentet igenom åtstramningsplanen. 43 ledamöter från både och höger och vänster som vägrade att stödja de brutala nedskärningarna uteslöts omgående från sina partier.

Det grekiska folket vill också leva, de protesterar i massor och kräver: ”Ut med Trojkan, Ut med EU”.

Dessa olyckor som avsiktligt påtvingas det grekiska folket planeras och organiseras av EU även för andra folk inom EU: efter Grekland står Portugal, Spanien, Italien, Frankrike på tur.

Över hela Europa kräver IMF och Europeiska Centralbanken att regeringarna genomför åtstramningsplaner som leder till en social tillbakagång utan motstycke för rädda banker och spekulatörer från skulder.

Den nya Merkozypakten (som Europeiska rådet inklusive Fredrik Reinfeldt beslutade om 30 januari) har till syfte att påtvinga en permanent åtstramning, förstörelse av löntagarnas och folkens välfärdsframgångar och göra sig av med all nationell självständighet som återstår för folken i Europa.

· IMF och EU ut ur Grekland
· Avvisa Merkozypakten


Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU