nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

2012-05-07
Pressmeddelande  från Folkrörelsen Nej till EU

 

Folkrörelsen Nej till EU säger nej till främlingsfientlighet


På temat ”Världen är större än EU” genomförde Folkrörelsen Nej till EU en kongress i Västerås i helgen. Ett av de beslut som togs var ett strategidokument för de kommande åren i vilket Folkrörelsen Nej till EU klart tar avstånd från Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga och högerextremistiska organisationer: ”Vårt nej till EU är ett nej till främlingsfientlighet och ett ja till en human flyktingpolitik och ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.”

Med enhällighet beslöt kongress att omvälja Jan-Erik Gustafsson, Kista, som ordförande och Per Hernmar, Göteborg, till vice ordförande. I övrigt består styrelsen av sju ordinarier ledamöter och tre suppleanter.

Kongressen gästades av representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokratiska EU-kritiker och Kommunistiska partiet, samt Folkrörelsen Nej till EU:s systerorganisationer i Danmark, Finland, Island och Norge.

I anslutningen till kongressen utdelades Folkrörelsen Nej till EU:s demokrati- och frihetspris, som denna gång gick till Eva-Britt Svensson från Växjö, tidigare EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

”Eva-Britt är en sann demokrat. I hela sitt liv har hon varit samhällsengagerad. Hon har haft ett stort förtroende från de människor hon representerat i landsting, hyresgästförening, politiska partier och inte minst inom Folkrörelsen Nej till EU. […] Vi i Folkrörelsen Nej till EU har varit mycket stolta över att Eva-Britt trots alla sina andra viktiga uppdrag, alltid har haft tid och engagemang för vår organisation. Eva-Britt är en synnerligen värdig mottagare av vårt demokrati- och frihetsprispris”, sade styrelseledamoten Ingela Mårtensson när hon förrättade prisutdelningen.

I övrigt antog kongressen två uttalanden, ett om den så kallade
ESM-fonden och ett om euroländernas finanspakt  . I båda uttalanden kräver Folkrörelsen Nej till EU att riksdagen ska rösta nej, och när det gäller ESM-fonden som inom kort kommer att behandlas i riksdagen uppmanar Folkrörelsen Nej till EU ledamöterna att stödja Vänsterpartiets motion som avvisar den föreslagna fördragsändringen.


För ytterligare information, kontakta pressansvarig Gösta Torstensson
070-286 08 70.