nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Pressmeddelande 2014

 

Öppet brev om Värdlandsavtalet med Nato

Öppet brev till regeringen 2014-11-07
Med bestörtning konstaterar vi att den 28 augusti beslutade den dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska partiet att Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd med Nato (Host Nation Support).

 

 

Folkrörelsen Nej till EU säger nej till bankunionen och TTIP-avtalet

Pressmeddelande 2014-04-15
Med enhällighet beslöt kongressen att omvälja Jan-Erik Gustafsson, Kista, som ordförande och Per Hernmar, Göteborg, till vice ordförande.

 

 

Säg Nej till EUs bankunion

Uttalande 2014-04-15
Den överstatliga bankunionen är det senaste instrumentet efter EU:s finanspakt för att rädda eurosystemet och dess banker från kollaps. Den består av en gemensam bankinspektion, en gemensam bankavvecklingsakut som kan stänga ner banker samt en gemensam krishanteringsfond.

 

 

Nej till transatlantiskt partnerskapsavtal USA - EU

Uttalande 2014-04-15
Bakom lykta dörrar långt bortom demokratisk insyn och kontroll pågår ett omfattande förhandlingsarbete mellan USA och EU om att bilda ett strategiskt ekonomisk partnerskap med ett transatlantiskt frihandelsavtal som instrument (TTIP).

 

 

Vi vill också folkomrösta om EU

Folkrörelsen Nej till EU:s kongress i Malmö 12-13 april kräver att riksdagen, EU-nämnden och regeringen i en ny folkomröstning om EU-medlemskapet ger svenska folket i likhet med det brittiska möjligheten att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU.