Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 
 
2014 11 05
20 år av underkastelse!
Den 13 november är det på dagen 20 år sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet genomfördes. Med knapp marginal lyckades ja-sidan köpa sig en seger, med lögner, pengar och makt kommer man långt – ibland hela vägen till Bryssel!   Läs mer


Publicerad i Sundsvalls Tidning 2014-03-05
EU styr mer än du tror
Efter snart 20 års medlemskap i EU står det klart för de allra flesta att medlemskapet inneburit en negativ utveckling för Sverige eller rättare sagt, för det stora flertalet som lever i Sverige. EU-medlemskapet påverkar mer än vad man tror; ca 80 % av de beslut som fattas i riksdagen är direkt föranledda av EU-beslut. Läs mer
 
 
2014-03-04
Till minne av Rune Ljunggren

En stor förlust har drabbat föreningslivet i
Sundsvall. Rune Ljunggren, som i en lång
följd av år varit sekreterare i Folkrörelsen
Nej till EU:s Sundsvallsavdelning, har efter
en kort tids sjukdom avlidit. 
Läs mer

2014-03-04 Årsmöteshandlingar finns här

Publicerad i Dagbladet 2013 09 11
Viktigt att fortsatt stå utanför euron!
10 år har gått sedan folket i en folkomröstning kraftfullt sade nej till att ingå i EU:s valutaunions tredje steg och införa euron. Detta har visat sig vara ett klokt beslut – ett mycket klokare och för Sverige som nation bättre beslut än om den euroförförda riksdagsmajoriteten skulle ha fått avgöra frågan. Läs mer

Publicerad i Dagbladet 2012 06 013
Folkomrösta om EU-medlemskapet
I dag skulle endast 42 procent rösta ja till EU-medlemskap. Nästan alla löften som ja-sidan ut­färdade inför folkomröst­ningen 1994 har visat sig ­vara falska, vilket står klart när man i dag ser den ­verklighet människor lever i. Läs mer

2013-01-31 Årsmöteshandlingar finns här

2012-12-10 Lätt att genomskåda supermaktsprojektet  Läs mer

2012-05-23
Säg nej till Finanspakten! Läs mer
 
2012-05-10
Rapport från Seminarium med Eva-Britt Svensson den 8 mars 2012
Läs mer
 
 
Publicerad i Sundsvalls Tidning 2012 04 03
Marknaden slår solidariteten i EU
Lars Persson (FP) och Olle Schmidt (FP) tycks inte kunna skilja på EU och Europa. Det är inte heller solidaritet mellan EU:s folk de efterlyser utan det är solidaritet med kapitalet som de vill ha, skriver Peter Tjernberg Läs mer
 
 
Publicerad i Sundsvalls Tidning 2012 03 13
Vi säger tveklöst nej till europakten
Den nya Europakten innebär att Sverige smygansluts till euron. Ändå är det förskräckande tyst om detta från politiskt, juridiskt och journalistiskt håll. Pakten skall, om EU-ledarna får som de vill, träda i kraft 1 januari 2013. Läs mer
 
 
Publicerad i Dagbladet 2011 09 12
EU-moms hotar vård och skola
EU-kommissionen presenterade, i december år 2010, sin så kallade grönbok om en ”modernisering” av de unionella momsreglerna. Kommissionens syfte är att uppnå ”rättvisare konkurrensvillkor” mellan kommunal verksamhet i egen regi och inhyrda entreprenörer. Läs mer
 
 
Eurokraterna vägrar se sanningen
EU förbereder sig för ekonomisk diktatur; Eller, för att tala med Cervenka, ”Folkvalda i alla länder, ni kan gå och fika.” Läs mer
 
 
2011-07-16
Många lögner om krisen i Grekland
Det har spridits många lögner om det grekiska folkets privilegier, nu är det dags att analysera krisens orsaker i stället, skriver Peter Tjernberg i Dagbladet.  Läs mer
 
 
Publicerad i Sundsvalls Tidning 2011 06 16
Stärkt EU-parlament ett hot mot demokratin
Om makt överförs från medlemsländerna till EU:s centrala institutioner leder det ofrånkomligen till att de nationella demokratierna försvagas, skriver representanter från Folkrörelsen nej till EU. Läs mer
 
2011-01-27
Årsmöteshandlingar finns här

På årsmötet fick Karin Hasselgren och Gösta Åström var sitt diplom som hedersmedlemmar.

Förstora

2011-02-07
Rapport från Seminarium med Jonas Sjöstedt 2011-01-10 Läs mer
 
 
Publicerad i Sundsvalls Tidning, 2011 02 02
Euron orsakar kriser!
I ST (2011 01 29) försöker Olle Schmidt, (FP) förklara att lösningen på den ekonomiska krisen är att fördjupa och utöka Eurosamarbetet. Jag vill uttrycka min beundran för Schmidt och hans enorma ståndaktighet mot allt vad Eurofacit lär oss. Läs mer
 
 
Publicerad i Sundsvalls Tidning, 2011 01 11
Dags för euroanhängarna att lära av historien
Att införa euron som valuta i Sverige tycks inte vara aktuellt i dagsläget, dock är det av stor vikt att vi inte slår oss till ro och tror att frågan, i krisens kölvatten, sopats bort från den politiska dagordningen. Läs mer
 
2011 01 10
Till minne av Sören Wibe

En av våra mest framträdande EU-kritiker, Sören Wibe, har lämnat jordelivet. Beskedet kom oväntat för de flesta – det var inte länge sedan som Sören var i full färd med att debattera och föreläsa om alla de frågor som han brann för. Läs mer