Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 


EU-ledarna kör över folkviljan

Det har pågått och pågår ett smutsigt spel om vår demokrati – om medborgarnas demokrati och frihet. Statsminister Fredrik Reinfeldt har i hemlighet förhandlat med övriga EU-länders statschefer och regeringschefer. Under midsommarhelgen har de kommit överens om ramarna för något som kallas ett ”reformfördrag”. Med några mindre förändringar är innehållet detsamma som i EU-konstitutionen. Det handlar om ytterligare ett steg för att bygga superstaten EU. Det innebär att alla val här i landet - och alla val i övriga EU-länder med för den delen - blir alltmer betydelselösa. Du kommer att ha allt svårare att påverka vilken politik som ska föras eller vilket samhällsystem du vill ha.

Om EU-ledarna lyckas driva igenom detta s k reformfördrag (=konstitution) kommer följande att inträffa:

 • EU-lag går före svensk lag och även grundlag.
   

 • Sverige kan tvingas införa Euron, trots att vi röstat nej till den hösten 2003.
   

 • Sverige kommer i princip inte längre att kunna föra någon egen utrikespolitik.
   

 • Allt mer makt förs över från nationerna till EU-organen, den nationella vetorätten försvinner på ytterligare ett 50-tal områden. EU tar ett avgörande steg mot överstaten.
   

 • EU militariseras och får en gemensam försvarspolitik som bl a kommer att medföra att Sverige tvingas sända sina unga pojkar och flickor ut i helt meningslösa krig, som t.ex. i Afghanistan. Den svenska neutraliteten blir ett minne blott.
   

 •  EU tar en allt större kontroll över rättsväsendet och det svenska rättsväsendet blir därmed allt mer underordnat EU.
   

 • De stora medlemsstaterna, som t ex Tyskland och Frankrike, får mer makt på bekostnad av de små, som t ex Sverige och Danmark.
   

 • EU:s marknadsliberala karaktär kvarstår, vilket innebär att den s k fria inre marknaden är det överordnade målet. Detta har företräde framför nationella lagar med högre miljökrav, konsumentskydd, restriktiv alkoholpolitik m m som begränsar varornas fria rörlighet.
   

 • EU får en president och en utrikesminister.

Ett genomgående drag för flertalet stater efter att de gått in i EU är att försämringar genomförts på ett stort antal områden. Bland annat har arbetsrätten försämrats. Socialförsäkringarna som arbetslöshets-och sjukförsäkringar liksom pensioner har sänkts. De svenska kollektivavtalen - som ger löntagaren trygghet - hotas nu starkt av alliansregeringens politik. Även arbetsmiljökraven sänks så att fler arbetare riskerar att skadas och bli sjuka.

Tro inte heller på att EU har skapat fler jobb eller att Euron är en s k stark valuta. Värdet på Euron upprätthålls tack vare att den Europeiska centralbanken stödköper Euro. Tvärtemot vad EMU-anhängarna förutspådde är styrräntan högre inom EMU-området än i Sverige.

Vill Du att Du själv, dina barn och barnbarn skall kunna skapa det samhälle Du, de och vi vill ha måste regeringen och riksdagen säga nej till EU:s ”reformfördrag” (egentligen  grundlag) eller låta folket få folkomrösta om det.

Det är hög tid att agera. Sverige har räddats förr genom kraftfullt agerande från folkdjupets sida!

Folkrörelsen Nej till EU i Sundsvall kräver

 • Folkomrösta om EU-fördraget!

 • Regeringen måste begära undantag från EMU i enlighet
  med
  resultatet i den svenska folkomröstningen!

 • Återför makten över politiken till nationerna!

Folkrörelsen Nej till EU – Sundsvall
Rune Ljunggren, Peter Tjernberg, Mathias Rex, Birgitta Johansson, Alf Arnfridsson, Karin Hasselgren, Gösta Åström, Kerstin Nordqvist och Lars Fersters

Publicerad i Sundsvalls Tidning 070714

 

Tillbaka