Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 
 

Publicerad i Sundsvalls Tidning, 2010 11 26

EU vill ha beskattningsrätt

EU-kommissionen har planer på att införa särskilda EU-skatter. Det vore ett jättekliv mot en federal EU-stat.

”Det är ditt lands regering – inte EU – som bestämmer hur mycket skatt du ska betala.” Så inleds texten om skatter på EU:s officiella webbportal. Men nu gör EU-kommissionen helt om i ett initiativ som är ett grundskott mot medlemsländernas nationella självbestämmande.

EU:s budget uppgår till 1300 miljarder kronor om året. En jättelik summa som bland annat ska betala EU:s omfattande byråkrati. Men det räcker inte för de krafter som vill se ett federalt EU med makt att bestämma över medlemsstaterna. EU-kommissionen lanserar nu en särskild EU-moms.

Andra förslag är EU-skatt på energi, EU-skatt på företag, avgifter på flygtransporter samt EU-skatt på finanssektorn.

EU:s budgetkommissionär, Janusz Lewandowski, går så långt att han förordar att insamlandet av EU-skatten ska administreras av EU självt, vid sidan av medlemsländernas

nationella budgetar. Var och en begriper att detta ge EU en karaktär av federal statsbildning. Hittills har EU:s dryga tusen miljarder kronor höstats in till Brysselmakten genom medlemsländernas årliga avgifter som betalas i förhållande till varje lands BNI  (bruttonationalinkomst). Därför är Sveriges EU-avgift på dryga 30 miljarder kronor om året större än vår andel av EU:s befolkning.

Samtidigt har några länder som Storbritannien genom att ställa krav på unionen fått rabatt på sin medlemsavgift.

Budgetkommissionären Lewandowski presenterade nyligen planerna för EU-parlamentet och underströk att det inte handlar om att avskaffa ländernas avgifter  utan snarare att komplettera dem. Men frågan är givetvis mycket känslig då den förutom den federalistiska profilen innebär ett stort ingrepp i de enskilda ländernas beskattningsrätt.

Givetvis måste man vända sig mot alla planer på att förslaget om beskattningsrätt genomdrivs, likaledes måste man vända sig mot alla planer som leder mot den superstat som EU-federalisterna drömmer om.

Peter Tjernberg, Kerstin Nordqvist, Armi Gustafsson, Gösta Åström, Rune Ljunggren, Birgitta Johansson

Folkrörelsen nej till EU - Sundsvall

 

Tillbaka