Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 
 

Publicerad i Dagbladet 2011 09 12

EU-moms hotar vård och skola

EU-kommissionen presenterade, i december år 2010, sin så kallade grönbok om en ”modernisering” av de unionella momsreglerna. Kommissionens syfte är att uppnå ”rättvisare konkurrensvillkor” mellan kommunal verksamhet i egen regi och inhyrda entreprenörer. Kommissionen anser att det de kallar för välfärdsamhället i framtiden kommer att, i än högre omfattning, finansieras med moms som tas upp av staten än med skatter på arbete som i Sverige tas upp av kommunerna.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har reagerat. Man är oroliga för att detta skulle innebära mindre skattepengar till kommuner och landsting, som i ett sådant läge skulle göras beroende av öronmärkta bidrag från staten och därmed mer styrda av regeringen. SKL befarar att kommissionens förslag indirekt kan tvinga fram en nedmontering av kommunalskatten, detta trots att EU inte har att göra med medlemsländernas inkomstbeskattning.

Om EU-kommissionens förslag drivs igenom, vilket förutsätter enighet bland samtliga medlemsländer, blir konsekvensen för Sveriges del ett nytt skattesystem, där det kommunala självstyret hotas. I denna riktning pekar även de mer konkreta åtgärder som föreslås av kommissionen; moms på allt, utan dagens undantag för skola, vård, omsorg, finansiella tjänster, eller avgifter från myndigheter. Dessutom ska det bara finnas en momsnivå och inte tre som idag. Mat, teater och kultur skulle bli dyrare. SKL varnar också för höjda brukaravgifter till privata vård- och omsorgsbolag.

EU-kommissionens grönbok om momsen har tidigare i år rönt mycket uppmärksamhet för förslaget att momsbelägga ideell idrott och föreningsverksamhet. I Sverige är alla ideella föreningar (vilka enligt finansdepartementet är 120 000 till antalet) undantagna beskattning för att de anses bedriva så kallat allmännyttig verksamhet. Kommissionen menar att föreningarna ändå utför ekonomisk verksamhet och därför vill man att EU:s momsregler ska omfatta även samtliga ideella föreningar.

EU-tåget rullar allt fortare och det är hög tid att dra i nödbromsen, om vi inte ska följa med ner i den avgrund där välfärdsstatens kadaver kommer att begravas om EU-kommissionen får som den vill. Momsen är ett litet, men tydligt exempel på hur man ständigt och målmedvetet jobbar på att omvandla samhället. Det som spelar roll i den Europeiska unionen är friheten för marknadens aktörer, att det i sin tur leder till ofrihet för folken i medlemsländerna spelar ingen roll. För att vrida makten från det odemokratiska EU krävs det folklig kamp, precis som historien lärt oss, i den kampen är alla frågor viktiga. Låt oss nu börja med att bekämpa EU-kommissionens förslag rörande momsen.

Peter Tjernberg, ordförande – Folkrörelsen nej till EU

 

 

Tillbaka