Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 

 

OM ÖKANDE MAKT INOM EU OCH EMU HÖSTEN 2010

Efter valet kan det vara intressant att fundera över hur mycket EU:s regelverk påverkar Sveriges politik.

Där behandlas många ärenden som rör oss och för kommuner räknar man med att 60 % av besluten påverkas av EU:s agerande.

Sidorna från Riksdagens Upplysningstjänst är mycket positiva till praktiskt taget allt vad EU vill och gör. Jag är förvånad över att informationen är så välvillig. Tidningen ”Från Riksdag och Departement” är mycket mer kritisk som faktakälla.

Tyvärr har min inställning till EU inte blivit positiv. EU är närmast kvinnofientlig,( Anser prostitution som ett yrke), har dålig handlingskraft och skapar institutioner som förefaller verkningslösa.

.Här kommer några exempel.

Kanske kan vi hoppas på vår nya EU-minister Birgitta Olsson .
Hon talar om att EU är en förlustaffär för Sverige. Kunde pengarna användas till forskning och förstärkt rättsligt samarbete och en allmän modernisering skulle det vara bättre, men man ska inte ge upp, säger hon. Att lägga mycket arbete på att få till en modernare och mindre budget tänker hon jobba för.

Idag går närmare 80 % av EU:s budget som består av 133,8 miljarder euro dvs c:a 2350 kr per person i Sverige) till jordbrukspolitiken och strukturfonderna. Det finns 2 stycken sådana inriktade på 3 mål..

1. Regionalfonden för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Den får mest pengar. Skall bl a verka inom industrin och stödja strukturell anpassning i regioner, som utvecklas dåligt.
2. Socialfonden skall också stärka ekonomisk och social sammanhållning och främja hög sysselsättning och skapa fler och bättre arbeten.

En tredje fond, sammanhållningsfonden, skall verka på miljö- och tranportområdet. Den ger stöd till de sämsta ekonomierna inom EU, exempelvis Rumänien. Redogörelsen för strukturfondernas arbete för närvarande har jag tagit från ”Upplysningen Sveriges Riksdag.” För mig framstår denna redogörelse som innehållslös. Tre fonder gör delvis samma saker utan att deras verksamhet tilldrar sig någon uppmärksamhet

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, säger att flyktingmottagningen har kollapsat. Hon har tidigare sagt att asylansökningarna ska bedömas enligt europeisk och internationell standard. Men när hon får frågan om man verkligen kan lita på det svarar hon: ”Det kan man inte.” Se på Grekland! Deras mottagningssystem har kollapsat. Asylsökande får ingen hjälp. EU blundar, när det blir kris. Frontex, en EU-organisation med säte i Warszawa, ansvarar för säkerheten vid Europas gränser. Hur många har ens hört talas om den? Har den överhuvudtaget någon verksamhet?

Rumänien är sedan 2007ett EU-land. Vi-tidningen har ett reportage i sitt nr 11 i år, som berör romernas ställning. Det är ett ohyggligt reportage om den yttersta nöden.

Vi känner till Frankrikes president Nicolas Sarkozy och hans attityd till romer. De ska alla ut ur Frankrike och tillbaka till Rumänien. Där är medelinkomsten för hela befolkningen 46% av genomsnittet inom EU. Lönerna gick ner 10% under december 2009. Man diskuterade inom EU om rättshot mot Frankrike men man tog tillbaka det. Man kunde inte enas.

De tre fonderna borde ha ingripit. Varför inte? Men EU skapar fonder som ingenting uträttar. Ingen tittar bakom kulisserna.

Sarkozy vill också endast ha välutbildade invandrare. Han skulle passa in bland Sverigedemokraterna men nu är han president i en av de mest inflytelserika staterna inom EU och har stor makt! Honom tillrättavisar man inte!

Men Greklands ekonomiska kris har också satt eurosamarbetet i gungning. Euron har inte i första hand skapat deras problem men förvärrat dem. Allt det här kunde man förutse och vi EMU-kritiker fick rätt.

Så här säger Hans Tietmeyer, tidigare chef för tyska riksbanken:” Valutaunionen är som en tryckkokare utan säkerhetsventiler. När möjligheten att devalvera sig ur kostnadskriser försvunnit skulle fackliga och sociala rättigheter kokas mjuka – eller till mos.”

Så ser grekernas situation ut idag. Länder med fullständigt olika ekonomier kan inte leva med en enda valuta och en enda ränta.

Inom EMU finns inga säkerhetsventiler för att möta ekonomiska kriser. Tack vare att Sverige inte är med i EMU har vi själva bestämt över vår valuta och det har gett oss stora exportinkomster och den låga räntan gör att ingen behöver slumpa bort sitt hus för att man inte kan betala räntorna.
Men Sven Tolgfors, moderat minister, säger att han välkomnar ett omvandlingstryck som kan sänka skatterna och modernisera arbetsrätten,
Göran Trogen Arbetsgivarförbundet Almega: ”Teoretiskt ska även lönesänkningar kunna förekomma i ett företagsanpassat system.”.

Per Juth Svenskt näringsliv: säger;” EMU-medlemskap kommer att tvinga fram förändringar i skattetryck och arbetsrätt.”

Att arbetsgivar- och fackliga organisationer är jämspelta faktorer på arbetsmarknaden är för mig det viktigaste för att arbetsmarknaden ska fungera och ge någorlunda rättvisa villkor för alla. Men EMU vill framför allt stärka arbetsgivarsidan och det är en farlig utveckling.
Jag håller med Tietmeyer.

Till sist fastställs Lissabonfördraget, som slutligen inskränker fackliga rättigheter och definitivt flyttar alltmer lagstiftande makt till EU 1 januari 2011.

Under hösten ska Riksdagen fatta det andra och avgörande beslutet för att ändringarna i vår regeringsform ska träda i kraft och Lissabonfördraget fullt ut ska gälla.

Det anses som en marginell förändring av regeringen..
Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS) Demokratiråd, som består av beslutsfattare och opinionsbildare från privat och offentlig sektor har en helt annan uppfattning. Beslutet beskrivs som ”dagens konstitutionella mörkläggning.”

Demokratirådets rapport konstaterar att inom de områden där en överlåtelse av beslutsrätt faktiskt har skett och nu slutligen ska fastställas kommer offentlig makt att utövas på ett annat sätt än det som beskrivs i den svenska grundlagen.

Där står: ”All offentlig makt utgår från folket.” Ska beslutet ske i tysthet? Är det inte tid att protestera! Är problemet efter maktskiftet att enbart hejda sverigedemokraterna? Försöker man dölja alla andra problem? Moderaterna kallar sig arbetarparti. Det är en skymf när EU stiftar arbetarfientliga lagar, som accepteras av vår riksdag och regering.
.
Sverige en delstat i Europa! Vill vi verkligen det?

Karin Hasselgren
Lokalföreningen NEJ TILL EU i Sundsvall


 

Tillbaka