Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 
 

Låt oss bygga en starkare folkrörelse!

I sin insändare i ST (den 14/2 2007) frågar sig Vera Enberg vad Folkrörelsen Nej Till EU egentligen har för uppgift. Hon påpekar fullt korrekt att en organisation som ska arbeta för att Sverige lämnar EU inte bara kan sprida information, utan också måste ställa krav på våra makthavare. Vi vill påstå att det är precis vad vi gör och vad vi alltid har gjort.

Under de senaste åren har en landsomfattande insamling av namnunderskrifter för att få fram en folkomröstning om EU-konstitutionen genomförts. Listorna lämnades över till dåvarande demokratiminister, Jens Ohrback, i mars 2005. Att folkrörelsen står i ständig mediaskugga beror inte på att vi är inaktiva eller att vi inte försöker locka tidningar, TV och Radio till våra olika evenemang. Som alla vet finns det jättelika ägarintressen som styr pressen och vad man skriver. Om en företrädare för EU-etablissemanget vill ha rubriker så är det inga problem. EU-anhängarna har hela Svensk Näringsliv på sin sida. De har råd att köpa sig medieutrymme – det har inte Folkrörelsen Nej Till EU.

Vi har idag cirka 2200 medlemmar i hela landet, vilket är beklagligt! Vi vet att minst halva befolkningen stödjer oss i vårt krav på att Sverige ska lämna EU. Däremot är det svårt att få människor att betala de 200 kr som ett medlemskap kostar. Tyvärr är detta en trend i samhället – människor tycker en massa saker, men de är inte beredda att organisera sig och kämpa tillsammans. Tänk vilken kraft Folkrörelsen Nej Till EU skulle kunna vara – tänk vilken kraft vi skulle kunna representera i samhället om vi blev fler!

I nuläget gäller det att se till att vår verksamhet breddas och att vi kan rekrytera fler medlemmar. Vi är övertygade om att framtiden är vår – EU-projektet håller på att rämna. Men vare sig vi här i Sverige eller våra medmänniskor i andra EU-länder kan räkna med att EU förintar sig själv. Det handlar om folkets aktiva deltagande, handlar om folkets aktiva kamp! Den kampen blir mer effektiv ju fler vi blir!

Peter Tjernberg, Rune Ljunggren
Ordförande respektive sekreterare

Folkrörelsen Nej Till EU - Sundsvall
 

Tillbaka