Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 

 

Publicerad i Sundsvalls Tidning 2012 03 13

Vi säger tveklöst nej till europakten

Den nya Europakten innebär att Sverige smygansluts till euron. Ändå är det förskräckande tyst om detta från politiskt, juridiskt och journalistiskt håll. Pakten skall, om EU-ledarna får som de vill, träda i kraft 1 januari 2013.

Europakten innehåller många ting. Exempelvis en regel som säger att ett lands budgetunderskott inte får överskrida 0,5 procent av BNP. Europakten innebär att de länder som har euron som valuta måste överge sitt demokratiska självbestämmande över finanspolitiken (offentliga utgifter och skatter) och låta EU styra i stället.

Euroländer som inte inför reglerna kan dras inför EU-domstolen. Det främsta syftet med europakten är att tvinga ihop euroländerna till en centraliserad, odemokratisk överstat. Europakten innebär ett förbud mot keynesiansk stimulanspolitik. Allt fokus ligger på budgetbalans och nedskärningar, medan huvudproblem som bristande konkurrenskraft och låga investeringar inte ens berörs.

EU-kommissionen ska kontrollera euroländernas budgetar så att de följer reglerna och underkänna budgetar om de har för stora underskott.

Enligt Fredrik Reinfeldt har dessa budgetrestriktioner ingen legal verkan för Sverige. Men enligt brittiska The Telegraph sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel efter förhandlingarna att skuldbegränsningarna kommer att vara juridiskt bindande för undertecknarna. Några överträdelser kommer inte att vara möjliga.

Webbtidningen EU Observer rapporterar att även undertecknare av europakten, som inte infört euron, exempelvis Sverige, kan bötfällas av EU-domstolen för regelbrott.

Fredrik Reinfeldt menar, att vi ska gå med i europakten för att kunna påverka. Vi ska alltså ge ifrån oss makt över finanspolitiken till Bryssel för att sedan hoppas kunna påverka den där? Blir inte inflytandet större om makten ligger kvar i riksdagen?

Eller är det så att Fredrik Reinfeldt inbillar sig att han, om riksdagen säger ja till europakten, kommer att få vara med när Angela Merkel och Nicolas Sarkozy träffas på tu man hand före EU-toppmötena och gör upp om alla viktiga beslut?

En annan variant på samma bedrägliga argumentation är att Sverige måste gå med i finanspakten för att inte tappa inflytande inom EU. Men man kan inte tappa ett inflytande man inte har. Sverige varken har eller bör få – något inflytande över eurosamarbetet och den framväxande gemensamma finanspolitiken inom eurogruppen, av det enkla skälet att vi har valt att stå utanför euron. Det valet grundades bland annat på farhågan att makten över vår ekonomiska politik skulle flyttas till Bryssel.

Till skillnad från Socialdemokraterna tar Europafacket (ETUC) avstånd från europakten. ETUC, med LO, TCO och Saco som medlemmar, kritiserade förhandlingsprocessen, vars slutenhet försvårade demokratisk insyn och kontroll och menar att pakten i sig inte löser krisen i eurozonen, utan i stället leder till lägre tillväxt och högre arbetslöshet.

Enligt ETUC handlar europakten endast om åtstramning och budgetdisciplin, som tvingar deltagarländerna att följa en skadlig, procyklisk finanspolitik, med alltför strikta regler i en tid då de flesta ekonomier är för svaga och arbetslösheten för hög. Pakten kommer att leda till en press nedåt på löner och  arbetsvillkor.

Det enda argument som finns för att ansluta Sverige till denna europakt är att man avser att smygansluta oss till euron.

Vi säger: Nej till europakten.

Armi Gustafsson
Birgitta Johansson
Rune Ljunggren
Peter Tjernberg
Karin Hasselgren
Gösta Åström
Medlemmar i Folkrörelsen Nej till EU – Sundsvall

 

Tillbaka