Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 


ALKOHOLKONSUMTIONEN HAR ÖKAT MED 30 % SEDAN EU-MEDLEMSKAPET 1995

RAPPORT FRÅN MÖTET MED ANNA HEDH I HÄRNÖSAND 071119

Mötet med EU-parlamentarikern Anna Hedh hölls i församlingsgården i Härnösand inför 37 deltagare. Arrangörer var Härnösandskretsen och avd 132 av IOGT/NTO, Västernorrlands Läns Nykterhetsförbund och NBV – Härnösand.

Efter en inledning med dragspelsmusik som ersättning för musik av Jigarovs från Sundsvall, som inte kunde komma, hälsades Anna Hedh välkommen till Härnösand. Anna Hedh berättade om sig själv att hon var född i Uppsala, hade sina rötter i Jämtland, men att hon sedan 1991 bott i Mörbylånga kommun på södra Öland. Hon har familj med make och tre barn i åldrarna 18, 16 resp 5 år. Hon är utbildad fritidsledare (80 p) vid fritidsledarutbildningen på Stensunds Folkhögskola. Har tidigare arbetat som dagbarnvårdare, familjehem, vårdare, fritidsgårdsföreståndare, politisk sekreterare och oppositionsråd i Mörbylånga kommun. Hon blev medlem i Socialdemokraterna 1993 därför att hon var irriterad på den borgerliga politiken i hemkommunen. Anna Hedh är EU-parlamentariker sedan det senaste EU-parlamentsvalet och blev inkryssad till en av socialdemokraternas fem parlamentsplatser, trots att hon stod på 31:a plats på valsedeln och dessutom var placerad på baksidan av valsedeln.

Anna Hedh uppehöll sig huvudsakligen vid EU och alkoholfrågan, som hon anser som en viktig fråga. Hon menade att alkohol inte kan ses som vilken handelsvara som helst. Och inte någonstans i hela världen dricker man så mycket som i Europa. Hon är även oroad över att vi genom medlemskapet i EU drabbats av i stort sett fri införsel av alkohol. Hon jämförde det med hur många cigaretter man kan föra in i landet. Man kan då ta med sig ungefär vad en normal rökare orkar sätta i sig under en månad eller 4 limpor (800 cigaretter). När det gäller alkohol får du ta med dig mellan två och tre års konsumtion vid varje tillfälle du reser hem till Sverige från ett annat EU-land. Det innebär 230 liter alkohol vid varje tillfälle. Om man dessutom har speciella skäl som t ex att anordna ett bröllop eller en begravning kan man i princip ta med sig hur mycket som helst. Före EU-medlemskapet var kvantiteten 5 liter alkohol. Med det undantag Sverige fick under en övergångsperiod rörde det sig om 21 liter.

Anna Hedh berättade att ca 23 miljoner européer är beroende av alkohol, 195.000 personer dör varje år p g a alkohol, men att det är otroligt svårt att arbeta för en begränsning av produktion och handel med alkohol. Man utsätts hela tiden för den starka alkohollobbyn, som själv är beroende av produktionen av vin och sprit. Anna Hedh försöker driva att alkoholen måste betraktas som en hälsofråga och inte som en matfråga. Hon tycker även att de svenska företrädarna är väldigt flata i detta. Det känns som om de inte vill bråka utan tror att de kan komma längre om de under handläggningen kommer med vänliga synpunkter. Resultatet för Sveriges del är att alkoholkonsumtionen ökat med 30% sedan medlemskapet 1 januari 1995 istället för att man skulle försöka minska konsumtionen i de mål som bl a ställdes upp av landstingen. Skatten har sänkts på starköl och vin, Systembolaget tvingas sälja alkoläsk och lådvin. Systembolaget självt hänger löst hela tiden

Man har inom de flesta EU-länderna inte ens några åldersgränser  när det gäller inköp av alkohol. Anna sa själv att hon skulle kunna skicka ner sin femåriga dotter och köpa whisky i Strassbourg. Men något görs i alla fall inom EU. 2001 kunde man anta en strategi i alkoholfrågor. Den kan vara ett första steg till att få EU-länderna att behandla alkoholfrågan som en hälsofråga. När det gäller möjligheterna att påverka besluten för den svenska alkoholpolitiken anser hon att man i morgon dag skulle kunna besluta om att återgå till åtminstone de gamla införselkvoterna som vi hade under övergångsperioden, dvs. 21 liter alkohol. Och att vi bör tar en ordentlig strid för att det är en hälsofråga.

Anna erkänner att hon röstade ja till att vi skulle bli medlemmar i EU 1994, men att hon sedan dess sett på medlemskapet med mer kritiska ögon. Hon tycker att EU lägger sig i lite för mycket av frågor som borde kunna skötas bäst av medlemsländerna själva. Några sådana frågor är t ex alkoholfrågan och frågan om konsumentskydd.

Anna ser det som viktigt att hela tiden påverka makthavarna i Sverige, såväl socialdemokraterna som alliansregeringen. Och när det gäller den senare tycker hon att det är bättre att vända sig direkt till moderaterna, som är de som bestämmer. Maria Larsson sitter på det hela taget som gisslan i regeringen. Det gäller att vara som ”en finne i rumpan” på dem.

Efter själva presentationen av sitt arbete och sin syn på detta och på alkoholpolitiken inom EU, svarade Anna Hedh på frågor från publiken, hon avtackades och själva mötet avslutades med ytterligare några dragspelslåtar.

Matfors 071124

Rune Ljunggren