Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 
 

Rapport från mötet med Jens Holm,
måndagen den 8 september 2008


 

Måndagen den 8 september besökte Vänsterpartiets EU-parlamentariker, Jens Holm, Matfors. Besöket ett inslag i den pågående, årligen återkommande, kulturveckan iMatfors. Jens Holm har växt upp i trakten varför besöket var speciellt både för trakten och honom. Dagen inleddes med ett besök på en av Matfors två högstadieskolor. Två klasser lyssnade när Holm berättade om sitt arbete i EU-parlamentet och om varför han anser att EU är ett stormaktsprojekt.

På kvällen höll Jens Holm ett uppskattat föredrag på Matfors Folkets hus. Ca 25 personer lyssnade då Holm berättade om vad som händer inom EU sedan folket på Irland röstade nejtill Lissabonfördraget.
- Jag är rädd för att demokratin urholkas mer och mer, sade Jens Holm. EU handlar inte om demokrati, det handlar om att skapa en Europeisk superstat, bortom allt vad folkligt inflytande heter.

Efter föredraget fick mötesdeltagarna chansen att diskutera EU ur många olika perspektiv. Frågor om EU och miljö, Lissabonfördraget och vad vi kan göra för att förhindra att nyss nämnda fördrag ska träda i kraft, var några saker som diskuterades.

Mötet uppmärksammades i Sundsvalls Tidning där en intervju med Jens Holm fanns införd tisdagen den 9 september.

 

Sundsvall 2008 09 09
Peter Tjernberg