Startsida
Styrelse
Insändare
Rapporter
Krönikor
Kontakta oss
Bli medlem
Folkrörelsen
Nej till EU, riks
 
 

 

RAPPORT FRÅN MANIFESTATIONEN 17 MAJ 2008 MED ANLEDNING AV 60-ÅRSDAGEN AV BILDANDET AV STATEN ISRAEL OCH FÖRDRIVNINGEN AV PALESTINIERNA

Lokalavdelningen av FNEU deltog lördag 17 maj tillsammans med Grön Ungdom, ABF Sundsvallsorten, Folket i Bild/Kulturfront, Sundsvalls Palestinagrupp, Vänsterpartiet, Svensk-kubanska föreningen, SUF-Sundsvall och Kommunistiska Partiet m fl en manifestation med anledning av 60-årsdagen av staten Israels bildande 14-15 maj 1948 då över 700.000 palestinier (enligt FN-källor) fördrevs från det som tidigare varit deras hemland.

Det är nu 60 år sedan och det som sedan skett är att staten Israel har utvidgat sitt område och även byggt bosättningar på de ockuperade områdena efter 1967 samt byggt en mur för att skydda bosättningarna, vilket gör livet svårare för palestinierna.

Manifestationen inleddes med ett torgmöte, vilket inramades med palestinska fanor och banderoller med texter  som ”Riv muren”, ”Häv ockupationen”, ”Solidaritet med Palestinas folk”, ”Frihet åt det palestinska folket” och ”Bryt med Israel” m fl. Över 60 personer slöt upp på torget och huvudtalare var där Lars Björkblom från Uppsala, som beskrev vad som hände palestinierna omkring åren 1947-1948.

Övriga talare var Henric Grubbström från Palestinagruppen, Peter Tjernberg från Kommunistiska Partiet och Rami Dirawi, vars farföräldrar fördrevs från en by i Palestina 1948. Palestinsk musik spelades, pengar samlades in och material såldes. Rune Ljunggren presenterade pro-grammet.

Efter torgmötet samlades 27 personer i Verdandisalen (IOGT/NTO) för att höra på Lars Björkblom, som då mer ingående berättade om dels bakgrunden till Israels bildande, om sionism som ideologi och dess roll i händelseutvecklingen, dels vad detta innebar i praktiken för palestinierna.

Efter hans kunniga och intressanta föreläsning ställde deltagarna ett antal frågor till honom och fick tillfälle att diskutera vad man kan göra för att bidra till att det som verkligen hände 1947-1948 blir mer känt hos den svenska allmänheten.

Vid torgmötet spreds bl a ett flygblad som gav kort information om det aktuella läget och som informerade om seminariet.

Matfors 080709

Rune Ljunggren
sekreterare


Klicka på bilderna för förstoring


Lars Björkblom från
 Uppsala på Stora
 Torget i Sundsvall

Rami Dirawi, Sundsvall,
vars far- och morföräldrar
 härstammar från en by
utanför Nazareth.

Lars Björkblom vid
 seminariet senare
samma dag