nejtilleu_logga   

Header

Det går inte att riva upp Lex Laval!

Gösta Torstensson2014-11-20
S, MP, V och SD vill alla riva upp Lex Laval. Men Sveriges Byggindustrier är inte särskilt oroade. Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustriers vice vd och förhandlingschef,
säger att han ser det  som ett politiskt utspel.
Läs mer

Det är höst i EU – låt oss rösta igen!

2014-11-13
Med 20 års EU-medlemskap har makt flyttas uppåt och bort, från folkvalda till tjänstemän, bankdirektörer och näringslivets lobbyister. Högt ovan vanliga människors vardag och erfarenheter.  Läs mer i Aftonbladet

EU är ett imperieprojekt - ej fredsprojekt

2014-11-13
För tjugo år sedan försäkrade både Carl Bildt (M) och Ingvar Carlsson (S) att arbetsrätt och kollektivavtal, välfärd, alliansfrihet, alkoholpolitik och gränskontroll inte skulle påverkas av medlemskap i EU. Det var inte sant. Läs mer 

Öppet brev om Värdlandsavtalet med Nato

2014-11-07
Med bestörtning konstaterar vi att den 28 augusti beslutade den
dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska
partiet att Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd
med Nato (Host Nation Support). Läs mer 

20 år av underkastelse!

2014-11-05
Den 13 november är det på dagen 20 år sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet genomfördes. Med knapp marginal lyckades ja-sidan köpa sig en seger, med lögner, pengar och makt kommer man långt – ibland hela vägen till Bryssel! Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 64 - november 2014

Fackligt nätverk 64
- Socialdemokraterna vill inte avskaffa Lex Laval
- Skyddet för uthyrda arbetstagare urholkas
- ”Tillåt krisländerna lämna euron”
- Den ekonomiska krisen drabbar EU:s kärnländer
- Grekerna i behov av akut nödhjälp
- TTIP gör hela EU till en frizon för storbolagen
- Det är en mörkblå vind som blåser i Europa
Läs mer

 

EU och Singapore sluter frihandelsavtal

2014-10-27
EU-kommissionen har slutit ett frihandelsavtal med Singapore. Avtalet innehåller det kontroversiella investerarskyddet genom en tvistelösningsmekanism (ISDS), som bland annat Europafacket och EU-parlamentet har kritiserat i förhandlingarna om frihandels- och investeringsavtal med USA (TTIP).  Läs mer

Vill Försvarsmakten att Sverige ska gå med i Nato?

2014-10-21
Är det en fortsättning på förra veckans samövning med bland annat Natolandet Nederländerna? Eller är uppsåtet att skapa motiv för ökade försvarsanslag och anslutning till krigsalliansen Nato . Läs mer

Kommer Wolodarski att gå med i
befrielserörelsen Nej till EU?

Peter Wolodarski2014-10-20
Den politiska debatten i Sverige förs ofta, för att inte säga nästan alltid, som om medlemskapet i EU inte existerar. För att citera DN:s chefredaktör: ”Någon borde befria svensk ekonomisk debatt från de dogmer som fortfarande kväver tänkandet”. Välkommen ut ur garderoben, Wolodarski. Läs mer


Margot Wallströms dubbelmoral

Margot Wallstrom2014-10-04
Under sin tid som EU-kommissionär tjänade Margot Wallström nästan 3 miljoner euro i arvode och andra ersättningar, enligt den oberoende tankesmedjan Open Europe. Det är nästan 27 miljoner kronor. Till det kommer en fallskärm på lite mer än 113 000 euro om året efter det hon slutat. Läs mer

 

Fortsatt smyganslutning till Nato

2014-10-03
Statsminister Stefan Löfven vill att både EU och FN ”ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp till dem som drabbats”. Han menar att utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av de största utmaningarna .Läs mer

Den ekonomiska krisen drabbar EU:s kärnländer

Jan-Erik Gustafsson2014-09-22
I valrörelsen upprepade Fredrik Reinfeldt till leda att alliansen skapat 340 000 nya jobb och Stefan Löfven replikerade att arbetslösheten ökat med 2-3 procent sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Båda kunde påstå att de hade rätt, men ingen av dem diskuterade de underliggande problemen. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 63 - september 2014

Fackligt nätverk 63
EU kritiserar tidsbegränsade anställningar

De svenska reglerna om tidsbegränsad anställning skyddar inte arbetstagarna tillräckligt mot missbruk. Det vidhåller EU-kommissionen i ett så kallat kompletterande motiverat yttrande. Men Sveriges regering står fast vid att lagstiftningen uppfyller kraven i EU:s visstidsdirektiv [99/70]. Läs mer

 

EU sviker demokratin i Ungern

2014-09-01
EU blundar för den antidemokratiska utvecklingen i Ungern. Det Ungerska regeringspartiet är med i samma partigrupp som de svenska moderaterna - men dessa tiger också. Läs mer vad GP:s kulturchef Gabriel Byström skriver

Säg Nej till EU:s harmonisering av pensionerna 

2014-08-21
Inför folkomröstningen om EU 1994 bedyrade ja-sidans politiker på heder och samvete att socialförsäkringarna inklusive pensionerna inte skulle omfattas av EU-medlemskapet. Detta var en lögn.  Läs mer

”Växande gränsindustri förstärker flyktingkrisen”

2014-08-06
En gränsindustri har växt fram runt ’kampen’ mot den irreguljära migrationen, och i den frodas nu ett stort antal sektorer: europeiska och afrikanska gränsstyrkor, försvars-koncerner och underrättelsetjänster, överstatliga och humanitära organisationer, forskningsinstitut och medier. När ytterligare en tragedi inträffar växer industrin återigen.  Läs mer

EU  bär del av ansvaret för Ukrainakrisen

2014-08-02
Fram till den 17 juli när Malaysia Airlines Flight MH17 sköts ned var Vladimir Putin häpnadsväckande framgångsrik i sin ambition att frånsvära sig varje form av ansvar för det eskalerande våldet i Ukraina. Efter katastrofen har vinden vänt. Men de högljudda kraven från politikerna i Väst att Putin måste straffas stinker av dubbelmora, skriver debattören.  Läs mer i GT

Euroländernas skuldberg på rekordnivå

2014-07-31
I spåren på eurokrisen fortsätter euroländernas skuldberg att växa. Nu är skulderna på rekordnivå både räknat i euro och som andel av BNP. Läs mer
.

Häv blockaden av Gaza, frige alla politiska fångar och säg upp EUs avtal med Israe

2014-07-22 Brev till EU-parlamentariker och riksdagspartier.

Israels massaker och genocide i Gaza fortsätter i strid mot allt vad folkrätt innebär, alltmedan EU och USA ägnar sig åt att urskulda och förringa det israeliska våldet. Under söndagen uttalade Isrels premiärminister Benjamnin Nethanyau att markinvasionen och våldet kommer att intesisfieras tills man har uppnått ett "demilitariserat lugn". Läs mer

Sverige kan tvingas bryta uran

2014-07-18
Sverige kan i framtiden tvingas att bryta uran om det uppstår en bristsituation efter uran inom EU. Det framgår av det avtal som skrevs innan Sverige blev medlem i EU 1995. Läs mer

Tänker ni rösta för eller emot Juncker på onsdag?

Jan-Erik Gustafsson2014-07-15 Öppet brev till våra nyvalda EU-parlamentsledamöter
Enligt uppgift skall ni på onsdag i EU-parlamentet ta ställning till om "lögnaren" Jean-Claude Juncker skall få klartecken till att bli EU-kommissionens ordförande. I EU-nämnden i juni vek socialdemokraterna ned sig och hindrade inte att Fredrik Reinfeldt på EU-toppmötet kunde deklarera att Sverige stöder Junckers kandidatur. Läs mer

Växande protester mot det mörklagda TTIP-avtalet

2014-07-14
Ett uttalande från den Nordiska Transportarbetarfederationens kongress i Malmö 22-23 maj varnar för det transatlantiska handelsavtalet TTIP mellan USA och EU. Läs mer

EU hotar miljöarbetet

2014-07-14
Regeringen förbereder en skattehöjning på svenskt biodisel. EU-rätten förbjuder "snedvriden konkurrens". Därför vill regeringen ta bort biodiselns konkurrensfördelar. Läs mer GP Debatt

EU bygger murar mot omvärlden

2014-07-12
Människorättsorganisationen Amnesty kritiserar EU för att bygga murar istället för att rädda liv. ”EU och dess medlemsländer har byggt ett alltmer ogenomträngligt fort för att hålla migranter ute”, heter det i en ny rapport från Amnesty.  Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 62 - juli 2014

Fackligt nätverk 62
Vinstförbud kan bli straffbart
Här har vi säkert en del av förklaringen till att svenska politiker – borgerliga som socialdemokratiska – inte vågar föreslå vinstförbud inom skola, vård och omsorg. De är rädda att utlösa en våg av stämningsansök-ningar från Vittra, Vardaga, Attendo och andra privata bolag som satsat pengar på att exploatera välfärden. Läs mer

Dansk snusförsäljning till EU-domstolen

2014-07-12
EU-kommissionen drar Danmark inför domstol för att landet inte helt förbjuder snusförsäljning. Snus får enligt EU-regler bara säljas i Sverige eftersom Sverige lyckades förhandla till sig ett permanent undantag i samband med medlemskapsförhandlingarna i början av 90-talet. Läs mer

Jean-Claude Juncker – en osympatisk maktspelare

Jean-Claude Juncker
2014-06-26 
EU-eliten skjuter sig själv i foten om denne lögnare
och anti-demokrat utses till ny ordförande för kommissionen, skriver Jan-Erik Gustafsson.
Läs mer

Hälften av britterna vill lämna EU

2014-06-23
Nästan hälften av britterna, 48 procent, uppger att de i en folkomröstning helt eller ganska säkert skulle rösta för att landet ska lämna EU, visar en opinionsundersökning som gjorts för The Observer. 37 procent säger att de skulle rösta för att stanna i EU. Läs mer

EU-medborgare allt fattigare

2014-06-05
Eurokrisens åtstramningar har urholkat trygghetssystemen och slagit hårt mot samhällets mest sårbara. Det konstaterar Internationella arbets-
organisationen [ILO]. En fjärdedel av EU-invånarna lever nu i fattigdom.
Läs mer