nejtilleu_logga   

Header

Osloavtalets era är över

2015-03-31
Försöken att få igång nya fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier inom ramen för Osloavtalet är meningslösa, eftersom Israel ensidigt gjort bildandet av en palestinsk stat omöjligt, skriver Jan-Erik Gustafsson i
Fria Tidningen

Strid om EU:s datalagringsdirektiv

2015-03-31
När EU-domstolen för att år sedan överraskande slog fast att EU:s datalagringsdirektiv gjorde för stort intrång i medborgarna integritet och därför var ogiltig slutade de svenska operatörerna omedelbart att lagra trafikuppgifter. Läs mer

Kan vi få våra pengar tillbaka?

2015-03-29
”De svenska storbankerna levererar återigen rekordresultat och skryter om att de numera står starka på egna ben. Det borde därmed vara läge att återlämna en mycket generös gåva från svenska folket,” konstaterade Andreas Cervenka i Svenska Dagbladet redan i höstas. Läs mer

Varoufakis gör sig redo att avgå?

2015-03-29
Den tyska tidningen Bild  rapporterar, via den grekiska nyhetssajten Kontra, att Greklands finansminister Yanis Varoufakis gör sig redo att avgå. Läs mer

Drastisk ökning av fattigdomen I Grekland

Eva-Britt Svensson2015-03-25
De fattigaste hushållen I det av eurokrisen drabbade Grekland har förlorat näst 86 procent av sin inkomst, medan de rikaste bara förlorat 17-20 procent.
Läs merInternt missnöje i Syriza

2015-03-24
Statsminister Alexis Tsipras har fyra månader på sig för att göra en ”grexit” till ett verkligt hot. Bara så kan Syrizaprojektet räddas säger Syrizas centralbyråmedlemmen Stathis Kouvelakis. Läs mer

Det handlar om den allmänna rösträtten

2015-03-23
Medlemskapet i EU och det snart färdiga TTIP-avtalet är näringslivets och högerpolitikeras revansch. Läs mer

Tsipras ger inte vika för EU

2015-03-23
Tsipras och Syriza låter sig inte styras från Bryssel och Berlin, till skillnad från de båda kollaboratörerna Samaras och Papandreou. Läs mer

Det dånar uti rättens krater

2015-03-23
Ett nytt progressivt och demokratiskt europeiskt samarbete kan bara uppstå på ruinerna av storföretagens och högerpolitikernas EU. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 68 - mars  2015

Fackligt nätverk 682015-03-20
Stoppa storföretagens imperialistiska frihandelsavtal
Bakslag för kampen mot social dumpning
Det tyska jobbmiraklet?
Danska fackförbund i upprop mot regeringen
Socialt motstånd i EU:s nya arbetsliv
IF Metall hoppar i galen tunna
EU vill lönedumpa mer på inre marknaden
Ska vi få strejka i framtiden?
Läs mer

Tsipras förnedras av ”sina” EU-kollegor

Tsipras2015-03-20
Tsipras betraktas i EU-kretsen som någon
som katten släpat in, och de övriga EU-ledarna
förnedrade honom genom att vägra sätta upp
Grekland på toppmötets dagordning, trots att
Grekland i dag är EU:s akutaste problem.
Läs mer


TTIP hotar återtagande av välfärden

2015-03-19
En farhåga som hamnat i bakgrunden är att TTIP kan stänga dörrarna för återkommunalisering av privatiserade verksamheter. Läs mer

Grekland och EU har börjat förhandla

2015-03-19
”Tekniska samtal” började onsdagen den 17 mars i Bryssel och Aten. EU företräds av tjänstemän från kommissionen som enligt deras uppdragsgivare ska fortsätta att diktera villkoren för de bångstyriga grekerna. Läs mer

ECB-chefen vill tvinga samman euroländernas ekonomier

Draghi ECB2015-03-18
Europeiska centralbankens chef Mario Draghi
uppmanar euroländerna att ta ”det gynnsamma
tillfället”, en omskrivning för den pågående euro-
krisen, i akt och överlämna mer ekonomisk makt
till Bryssel. Läs mer


Europeiska rådets president avvisar fördragsändringar

2015-03-18
I början av maj går britterna till parlamentsval. Om David Cameron då får förnyat förtroende väntas han lämna in sin lista till Bryssel över de krav han ställer för ett fortsatt EU-medlemskap. Läs mer

Kritiken mot Grekland allt mer oförsonlig inom EU

2015-03-18
Det verbala kriget mellan Tyskland och Grekland har trappas upp, rapporterar Europaportalen. Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble menar att Grekland fram till i höstas var på rätt väg ur krisen men att detta nu ändrats helt. Läs mer

Tsipras besöker Putin

2015-03-18
Tsipras besök i Moskva tolkas i Grekland som att den nya regeringen ”spelar ut det ryska kortet”, i sin konflikt med Tyskland och Trojkan. Läs mer

“Grekiskt utträde ur eurozonen”

2015-03-17
Scenariet att Grekland lämnar eurozonen (”grexit”) framställs nu allt oftare och tydligare som den enda vägen för att Syrizaregeringen ska undvika att backa på sina kampanjlöften. Läs mer

Franska fack förbereder nationell strejk 9 april

Jan-Erik Gustafsson2015-03-16
De franska fackföreningarna finner sig inte i åtstramningsåt-gärder och en påtvingad social dialog. De har till skillnad från många andra EU-länder stolta revolutionära traditioner. Den 9 april har de viktigaste och största nationella facken kallat till strejker och manifestationer över hela landet både inom offentlig och privat sektor mot ansvarspakten och för att slutligt knäcka lag Macron. Läs mer

Åternationalisera demokratin

2015-03-14
Ett socialt Europa och en hållbar euro kräver gemensam finanspolitik. Det kan inte legitimeras utan maktöverföring till Europaparlamentet, skriver Per Wirtén Dagens Arena. Läs mer

EU ökar pressen på regeringen i Aten

2015-03-14
Eurogruppen, finansministrarna i euroländerna, sätter ånyo tryck på Grekland och kräver ”reformer” innan landet får mer krediter. Läs mer

Jean-Claude Juncker vill ha en EU-armé

Jean-Claude Juncker2015-03-10
I den säkerhetspolitiska debatten  talas det tyst  om att Sverige redan är med i en försvars- och krigsallians – nämligen EU. Precis som i Nato-stadgan innehåller Lissabonfördraget  en s.k. solidaritetsklasul som innebär att om ett EU-land utsätts för en militär aggression är de andra EU-länder skyldiga att bistå landet inklusive med militära medel. Läs mer

Inget fog för LO:s entusiasm för EU-domstolen

2015-02-25
Den senaste tiden har fackliga organisationer ägnat stor uppmärksamhet åt ett finskt rättsfall som bedömts av EU-domstolen. Utstationerade arbetare från Polen till Finland kan företrädas av det finska facket och har rätt till finska minimilöner. Enligt LO är domen ”det största som hänt sedan Lavaldomen”.  Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 67 - februari  2015

Fackligt nätverk 67- Euron har visat sig vara en katastrof
- Merkelismen har ideologisk hegemoni
- Vänstern – det är åter tillåtet att le
- Få kvinnor i den nya grekiska regeringen
- Storföretagens svarta lakejer
- Kamp mot Trojkan även i Rumänien
- Eurovänstern förlorar sig i glaspalatsen
- Storföretags vinster före demokrati
- Sverige har förlorat mycket makt i EU
- 400 lastbilar kör olagligt i Sverige     Läs mer

”HOPPET. VI HAR ÅTERVUNNIT HOPPET"

2015-02-18
Det säger alla mina vänner i Grekland efter vänsterpartiet Syrizas historiska seger i valet den 25 januari. Efter många år av kris, fattigdom och förnedring så har man nu en regering som anser att människor har rätt till värdighet och ett anständigt liv. En regering som har alternativ till marknadsliberalernas åtstramningspolitik. Läs mer

Grekland hindrade EU att införa nya sanktioner mot Ryssland

2015-02-06
Syrizas seger i det grekiska valet har inte bara skapat oro inom EU-eliten om den förda åtstramningspolitiken. Nu oroar sig även EU-eliten och USA om Syriza är utrikespolitiskt rumsrent.  Läs mer

Merkelismen har hegemoni i EU

2015-02-03
Det fundamentala problemet med EU är – förutom frånvaron av funktionell parlamentarisk demokrati - att nyliberalismen har ideologisk hegemoni, den är de facto konstitutionaliserad [vilket i sig är en demokratisk abnormitet].   Läs mer

Vi välkomnar Syrizas valseger

Uttalande 2015-02-02
Folkrörelsen Nej till EU välkomnar Syriza’s seger i det grekiska valet och det grekiska folket är att gratulera. För första gången har en radikal vänsterkoalition fått makten i åtstramningspolitiken Europa, vilket skrämmer Trojkan och EU-eliten.  Läs mer

Nej till EU - Stor Stockholms Greklandslotteri

Wiktor Johansson2015-01-29
Vinnaren i Nej tilll EU - Stor Stockholms Greklands-
lotteri blev Wiktor Johansson. Lotteriet har pågått sedan maj 2014. Wiktor är 33 år och arbetar som arkivarie.
Läs mer


Revision av Greklands skuld –EU riskerar att få tvätta sin smutsiga byk

2015-01-23
De kampanjer som nu pågår mot den förmodade faran att det vänster-
radikala partiet Syriza vinner valet den 25 januari syftar till att skrämma de grekiska väljarna att inte utnyttja sin rösträtt för en förändring. Läs mer

Internationellt upprop för Grekland

syriza_flag2015-01-22
Förändra Grekland – Förändra Europa –
Förändring för alla!

Syriza’s möjliga seger i nyvalet i Grekland är av
yttersta betydelse för alla som vill att Europa skall förändra riktning. Läs mer och skriv på uppropet

Historiskt maktskifte nära i Grekland

2015-01-22
Greklands parlament upplöstes strax innan nyår och nyval utlystes den 25 januari eftersom regeringens presidentkandidat Stavros Dimas inte fick de 180 röster i parlamentet som skulle ha krävts för att bli vald Läs mer

EU – ett transatlantiskt projekt

usa_eu_flag2015-01-20
Vid årsskiftet var det 20 år sedan Sverige blev medlem i EU. Inför folkomröstningen i november 1994 hade den svenske chefsförhandlaren Ulf Dinkelspiel och svenska EU-vurmande politiker vikit ner sig inför EU:s chefsförhandlare Hans van den Broeks krav att Sverige utan permanenta undantag måste acceptera EU:s fullständiga regelverk.  Läs mer

Algeriets handelsminister ifrågasätter associationsavtalet med EU

2015-01-17
EU-eliten framställer gärna de så kallade associationsavtal som EU sluter med ett stort antal länder som särskilt fördelaktiga för partnerlandet. Men dessa associationsavtal är inget annat än ett politiskt och ekonomiskt instrument för att EU skall kunna tränga in på partnerlandets marknader.
Läs mer

Kritiken mot TTIP växer runt om i Europa

Gösta Torstensson2015-01-15
Av 150.000 inkomna svar till EU-kommissionen är 97 procent kritiska till att det så kallade investerarskyddet (ISDS) i sin nuvarande form ska ingå i EU:s handels- och investeringsavtal med USA (TTIP), som håller på att förhandlas fram ...  Läs mer


Sverige leder kritiserad stridsgrupp

2015-01-13
Trots att EU:s snabbinsatsstyrkor har funnits i flera år så har de aldrig använts operativt. I år leder Sverige för tredje gången en sådan styrka, något som ifrågasätts av Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Fria Tidningar

 

Ryssland öppnar energikorridor med Turkiet

Jan-Erik Gustafsson2015-01-07
USA och dess följeslagare EUs ekonomiska krigföring i form av sanktioner och ett lågt oljepris mot Ryssland kan visa sig drabba anstiftarna själva. Den 1 december tillkännagav Vladimir Putin att Ryssland sagt upp gasprojektet ”South Stream”. Läs mer


Stoppa katastrofbeslut om miljön

2014-12-15
Den förra EU-kommissionen la fram lagförslag om frisk luft och kretslopp, som samtidigt kan ge hundratusentals nya jobb. Den nya EU-kommissionen vill nu skrota förslagen. Det måste statsminister Löfven säga nej till, skriver Mikael Karlsson, ordförande för European Environmental Bureau. GP Debatt

En svart helg för klimatet

2014-12-15
Ännu ett globalt klimatmöte, det 20 i ordningen har genomförts utan resultat och i Sverige vill Stefan Löfven köra över Miljöpartiet och bygga Förbifart Stockholm. Det är en svart helg för klimatet, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner. Jordens Vänner

Naturskyddsföreningen om klimattoppmötet i Lima

2014-12-15
Naturskyddsföreningens representanter berättar om vad de blev irriterade på, vad som gav hopp och vilka länder som är bromsklossar. Naturskyddsföreningen

Förkrossande majoritet mot euron

2014-12-12
Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2014 skulle 77 procent rösta nej och 13 procent skulle rösta ja. 10 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 65 - december 2014

Fackligt nätverk 65- I Junckers EU är Keynes kriminell
- Lavaldomen går igen i transportsektorn
- Finska kollektivavtal ifrågasätts av EU
- Begränsningar för inhyrd arbetskraft är olagliga?
- Det politiska skiftet märks i Stockholm
- Sverige bryter mot EU:s stabilitetspakt
- Det går inte att riva upp Lex Laval
- EU:s investeringspaket ären politisk fars
- Euron – problem för världsekonomin
-Trickle Down – så fungerar det i praktiken
- Mikael Damberg agerar för storföretagen    Läs mer

Juncker vann misstroendeomröstning med svenska parlamentarikers stöd 

2014-12-03
Juncker har gjort sitt land rikt genom att sno åt sig pengar från andra länder, inklusive de länder han nu satts för att tjäna. Läs mer

Hur roligt har Sverige blivit med EU?

2014-12-02
Eva-Britt Svensson gav  medlemskapet bilden av ett förändrat landskap, där Sverige endast lyckats få igenom ett undantag från EU:s regler, det för snuset. I övrigt har vi antagit en färdväg mot ett snävare demokratibegrepp, större klyftor mellan fattig och rik, större löneskillnader och sämre välfärd och arbetsrätt. På sikt hotar också ett medlemskap i NATO ... Läs mer