nejtilleu_logga   

Header

EU och facket Nyhetsbrev nr 60 - april 2014

Fackligt nätverk 60
Huvudentreprenörsansvar inom byggsektorn

Eftersom Byggnads avtalsråd var missnöjda med arbetsgivarens inställning på hur parterna ska få ordning på arbetsplatserna sades kollektivavtalet upp och fackförbundet varslade om strejk rörande cirka 1.400 medlemmar och cirka 40 arbetsplatser totalt.  Läs mer

 

Folkrörelsen Nej till EU säger nej till TTIP-avtalet och bankunionen

2014-04-15 Pressmeddelande
Folkrörelsen Nej till EU genomförde sin 17:e kongress i Malmö i helgen. Ett av de beslut som togs var att Folkrörelsen Nej till EU skall bedriva en kampanj fram till 20-årsdagen av folkomröstningen 1994 den 13 november för att övertyga fackliga organisationer, civila organisationer och partier att kräva en ny folkomröstning om ja eller nej till fortsatt medlemskap i EU. EU har en enorm ungdomsarbetslöshet, och alla under 38 år har inte fått ta ställning till EU-medlemskape. Läs mer

Vi vill också folkomrösta om EU

2014-04-15 Uttalande
Folkrörelsen Nej till EU:s kongress i Malmö 12-13 april kräver att riksdagen, EU-nämnden och regeringen i en ny folkomröstning om EU-medlemskapet ger svenska folket i likhet med det brittiska möjligheten att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU. Läs mer

Säg Nej till EUs bankunion

2014-04-15 Uttalande
Folkrörelsen Nej till EUs kongress i Malmö 12-13 april kräver att riksdagen, EU-nämnden och regeringen avvisar EUs bankunion. Läs mer

Nej till transatlantiskt partnerskapsavtal USA - EU

2014-04-15 Uttalande
Folkrörelsen Nej till EU:s kongress i Malmö 12-13 april kräver att riksdagen, EU-nämnden och regeringen säger Nej till TTIP-avtalet Läs mer


Nyheter om EU - Nyhetsbrev 01 april 2014

Nyhetsbrev 01 april 2014
Jättedemonstration mot EU i Madrid

Omkring 200 000 spanjorer demonstrerade den 22 mars mot den spanska central-regeringen och EU:s åtstramningspolitik. Regeringen har bland annat genomfört momshöjningar och nedskärningar inom utbildning och sjukvård, samtidigt som kostnaderna för att rädda landets krisande banker varit enorma.
Läs mer

EU:s handelsavtal med Ukraina banar vägen för brutal åtstramningr

2
014-03-24
EU:s 28 stats-och regeringschefer och Ukrainas så kallade övergångs-premiärminister Arseniy Yatsenkyuk skrev på toppmötet i fredags under början till ett samarbets- och handelsavtal mellan EU och Ukraina.
Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 59 - mars 2014

Fackligt nätverk 59
Helmut Kohl var ”som en diktator”

Den förre tyske förbundskanslern och en av upphovsmännen bakom euron, Helmut Kohl, menar att tyskarna på hans tid aldrig skulle stöttat euron i en folkomröstning.  Läs mer

 

 

Trojkan är odemokratisk

2014-03-22
EU-parlamentet antog nyligen två betänkanden om den så kallade trojkans arbete i krisdrabbade EU-länder. Rapporterna drar slutsatsen att trojkan är odemokratisk och föreslår upprättandet av en europeisk valutafond för att stärka den demokratiska insynen och kontrollen. Läs mer

Marit Paulsen är okunnig om EU

Marit_lehan2014-03-22
Folkpartiets EU-parlamentariker
Marit Paulsen har återigen gett uttryck för sina monumentala okunskaper om EU.
Läs mer

 

 


Nyheter om EU - Nyhetsbrev 15 mars 2014

Nyhetsbrev 15 mars 2014

Skillnaderna mellan euroländerna ökar

”Till unionens byggstenar hör att undvika att alltför stora ekonomiska skillnader skapar slitningar mellan medlemsländerna.” skriver Dagens Nyheters ledarredaktion [14 mars]...

SpanSpanien ber EU om hjälp för att stoppa migranter

Spanien ska spendera motsvarande 20 miljoner kronor på nya säkerhetsanordningar och fler gränspoliser för att förhindra migranter att ta sig in i de spanska enklaverna i Nordafrika, Ceuta och Melilla. Läs mer


Ledande EU-politiker föreslår ett parlament för eurozonen som ett led för ökad federalism

Viviane Reding2014-03-12 Vi närmar oss EU-parlamentsvalet i maj och många EU-politiker och EU-kommissionärer talar tyst om EU:s utveckling mot en federal statsbildning. Ett undantag är EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding. Läs Läs merSpanien ber EU om hjälp för att stoppa migranter

2014-03-10 Spanien ska spendera motsvarande 20 miljoner kronor på nya säkerhetsanordningar och fler gränspoliser för att förhindra migranter att ta sig in i de spanska enklaverna i Nordafrika, Ceuta och Melilla. Läs mer

EU styr mer än du tror

2014-03-05
Efter snart 20 års medlemskap i EU står det klart för de allra flesta att medlemskapet inneburit en negativ utveckling för Sverige eller rättare sagt, för det stora flertalet som lever i Sverige. EU-medlemskapet påverkar mer än vad man tror; ca 80 % av de beslut som fattas i riksdagen är direkt föranledda av EU-beslut, skriver Nej till EU - Sundsvall. Läs mer i ST

Nyheter om EU - Nyhetsbrev 01 mars 2014

Nyhetsbrev 01 mars 2014

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet

EU:s statistikbyrå Eurostat har sammanställt arbetslöshetstalen för samtliga 270 regioner i EU.

EU skärper regler för utstationerad arbetskraft

Den 28 februari kom EU-parlamentet och EU: s ministerråd fram till en överenskommelse om det så kallade genomförandedirektivet [ett direktiv som handlar om genomförandet av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv].  Läs mer

EU stödjer nazister i Ukraina

2014-02-28
EU har aktivt stött den så kallade ”ukrainska revolutionen” och upprorsmakarna på Självständighetstorget vilka till stor har varit medlemmar och sympatisörer till det nazistiska partiet Svoboda och andra högerextrema grupper. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 58 - februari 2014

Fackligt nätverk 58Har Lavaldomen varit till fördel för Sverige?
En strid LO inte kan vinna
Låga löner inom Kvinnobranscher
Riskkapitalister – ett historiskt misstag
Vänsterpartiet står närmast LO
Vårdföretagarna går på offensiven
Lönedumpning inom åkeribranschen
Svenskt Näringsliv främjar Främlingsfientlighet
Transport vann i Arbetsdomstolen
Oenighet i LO om vinster i Välfärden  Läs mer

Säg Nej till EU:s bankunion

Jan-Erik Gustafsson2014-02-20
EU:s nya överstatliga bankunion – det senaste instrumentet för att rädda det krisande eurosystemet och europeiska storbanker – är en allvarlig inskränkning av den svenska suveräniteten, skriver Jan-Erik Gustafsson,
i Fria Tidningen. Läs mer

Har Lavaldomen varit till fördel för Sverige?

Gösta Torstensson2014-02-15
Jag har hållit på med EU-frågan i drygt 25 år och
trodde att jag fått uppleva det mesta när del gäller EU-
entusiasternas eländiga propaganda. Men när jag läste
det senaste numret av tidskriften Entreprenören, som
ges ut av Svenskt Näringsliv, blev jag häpen, skriver
Gösta Torstensson. Läs mer

Nyheter om EU - Nyhetsbrev 15 februari 2014

Nyhetsbrev 15 feb 2014

Norska Transport säger nej till EES

Nyligen antog det norska transport-arbetarförbundet som det första LO-förbund i Norge, att det ska verka för att helt slopa EES-avtalet... 

Gyllene Gryning satsar på EU-parlamentet

Partiledaren Nikolas Mihaloliakos och flera parlamentsledamöter sitter häktade anklagade för kriminell verksamhet. Trots det siktar det nynazis-tiska Gyllene gryning på EU-parlamentsvalet i maj...  Läs mer

En knapp majoritet i Schweiz röstade nej till ”massinvandring”

2014-02-11
Schweiz hade 9 februari folkomröstning om invandring till landet. Valdeltagandet var högre än vanligt i deras ofta förekommande folkomröstningar, 55,8 procent. En knapp majoritet 50,3procent röstade för initiativet ”mot massinvandring”. Läs mer

Vi vill också folkomrösta om EU!

Mikael Wiehe2014-02-10
Folkrörelsen Nej till EU har sedan våren 2013
bedrivit ett kändisupprop med kravet
"Vi vill också folkomrösta om EU". Bland de som
skrivit under märks Mikael Wiehe, musiker,
Kajsa Ekis Ekman, författare, Erik Blomqvist,
Jordens Vänner, Jenny Wrangborg, poet ...
Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 57 - februari 2014

Fackligt nätverk 57Socialförsäkringar hotas i Frankrike
30 miljarder skäl till debatt om välfärden
Fattigdom trots arbete menar EU
Byggnads bekämpar social dumpning
Avregleringscirkusen livsfarlig
Den växande EU-kritiken oroar Wallenberg
EU-beslut hotar rätten att strejka på järnvägen
Arbetsmiljön hotas när EU ”förenklar reglerna”
Finsk arbetstvist avgörs av EU-domstolen
Dolt stöd till EU:s banker har avslöjats  Läs mer

Vad händer i Grekland?

Kajsa Ekis Ekman2014-02-08
Fredagen den 21 februari anordnar
Nätverket för Grekland, i samarbete Med AB
Stockholm, Fackförbundet Transport och
Folkrörelsen Nej till EU, ett offentligt möte med
Kajsa Ekis Ekman, på ABF-huset [Palmesalen]
i Stockholm klockan 18-20.  Läs mer

Starkt EU-motstånd i Norge

2014-02-07
71 procent skulle rösta nej till EU-medlemskap, medan bara 19 procent skulle rösta ja. Läs mer

Nyheter om EU - Nyhetsbrev 01 februari 2014

Nyhetsbrev 01 feb 2014

Europafacket fördömer EU/IMF-trojkan
Under en hearing i EU-parlamentet presenterade Europafacket n en rapport om sin egen undersökning av Trojkans aktiviteter i Cypern, Grekland, Irland och Portugal. Resultatet var att…

Grekland får kritik fråneurogruppen
När eurogruppen träffades i Bryssel beklagade gruppens ledare att Grekland är fortsatt oense med
de internationella långivarna i trojkan. Och så längeman inte lyckas enas...Läs mer

Skuldkrisen har inte övervunnits enligt Merkel

2014-01-31
Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppgav den 29 januari inför Tysklands parlament att EMU:s skuldkris ännu inte har övervunnits helt.
Euroländernas politiska makthavare uppmanas till att fortsätta med ”reformer”, till exempel avregleringar av arbetsmarknaden, och till att stärka EU:s överstatliga institutioner.  Läs mer

LO är för vinster i välfärden

2014-01-23
LO byter fot i frågan om vinst i välfärden och kan nu tänka sig att förhandla i frågan med arbetsgivarna. Trots att det faller på sin egen orimlighet att de så kallade välfärdsföretagen via avtalsvägen skulle avskaffa sitt vinstintresse. Läs mer

Nätverket för Grekland har bildats

2014-01-22
En solidaritetsorganisation för det grekiska folket har bildats vid ett möte i Stockholm. Organisationen heter Nätverket för Grekland och har ambitionen att spridas till fler städer runt om i Sverige. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 56 - januari 2014

Fackligt nätverk 56Facket har tappat mark gentemot kapitalet
Euroländerna står inför ett Vägval
SEKO bedriver kamp mot social dumpning
EU-domstolen svarar om Minimilön
Kommunal bekämpar Lönedumpning
Trojkan kränker fackliga rättigheter
SAC stödjer industriell självförvaltning i Grekland
Vänsterpartiet tar strid för transportarbetarnas villkor
Avregleringscirkusen är livsfarlig
Läs mer

Storbritannien vill se reformerat EU

2014-01-21
Storbritannien kommer att lämna EU, om inte de grundläggande fördragen som styr unionen ändras. Det sa Storbritanniens finansminister George Osborne på en konferens i London den 15 januari med den EU-kritiska tankesmedjan Open Europe. Läs mer

ILO – ungdomsarbetslösheten har nått epidemiska proportioner

2014-01-21
Inför valåret 2014 försöker nu EU-eliten med dess politiker muntra upp tillvaron med överoptimistiska tillväxtprognoser. Men enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) globala jobbrapport i veckan håller de globala finanskrisen arbetsmarknaderna i ett strupgrepp. Läs mer

EU skickar militär trupp till Afrika

2014-01-21
EU-ländernas har enats om att skicka militär trupp till den tidigare franska kolonin Centralafrikanska republiken, CAR. Men först måste en räcka frågor om befäl och organisation lösas. Läs mer

EU urvattnade de restriktiva riktlinjerna för ekonomiskt stöd till Israel

2014-01-18
Efter en maratonöverläggning per telefon natten mellan 25-26 november kom EU:s utrikeschef Catherine Ashton och Israels justitieminister
Tzipi Livni överens om en kompromiss i frågan om ekonomiskt stöd till Israel från EU… Läs mer på Action Group at KTH for Boycott of Israels

Nyheter om EU - Nyhetsbrev 15 januari 2014

Nyhetsbrev 15 jan 2014

Euroländerna står inför ett vägval

De högsta politiska ledarna från respektive EU-land har diskuterat ett förslag om bindande avtal för euroländerna som ger EU-kommissionen rätt att lägga sig i hur länderna sköter sig ...

Danmark ber WTO om stöd i fiskeritvist mot EU

Danmark har bett WTO att lösa en konflikt mellan Färöarna, som tillhör det danska kungariket, och
EU-kommissionen i Bryssel… Läs mer

”Vänsterpartiet är demokratiska EU-motståndare”

Jonas Sjöstedt2014-01-13
Vi tänker inte lämna över EU-kritiken till en bunt rasister och nationalister i EU-valet. Det gör vår uppgift desto viktigare, förklarade Jonas Sjöstedt, ordförande i Vänsterpartiet, i samband med partiets kongress i Stockholm. Läs mer


EU och facket Nyhetsbrev nr 55 - januari 2014

Fackligt nätverk 55Letterna är skeptiska till euron
Europafacklig demonstration i Bryssel
EU hotar den svenska Arbetsmarknadsmodellen
Spanska fack säger nej till sänkta löner
Nyliberala reformkontrakt för euroländer
Regimen i Spanien blir alltmer reaktionär
Storbritannien vill begränsa invandringen
Tyskland inför minimilöner
Spanska städare stod emot och vann
Alltmer osäkra anställningar i Tyskland  Läs mer

EU sätter demokratin ur spel

2014-01-07
Även om Sveriges minister i ministerrådet röstat i enlighet med vad en majoritet av svenska folket och riksdagen tycker, kan hen bli nedröstad av en kvalificerad majoritet bland regeringarna i de andra medlemsländerna, men blir lika fullt bunden av beslutet som de medlemsländer som röstat ja. Läs mer

Avregleringarna har kostat staten miljarder

2014-01-07
Inställda tåg, utebliva mediciner och dyrare el är några effekter av de senaste decenniernas avregleringar. Det konstaterar Riksrevisionen.
Läs mer

Nyheter om EU - Nyhetsbrev 01 januari 2014

Nyhetsbrev 01 jan 2014

Reformera den ekonomiska politiken

TCO:s ordförande Eva Nordmark vill ändra den ekonomiska politiken i Sverige. Problemet är att medlemskapet i EU lägger hinder i vägen för den reformeringen av den ekonomiska politiken…

Den spanska regeringen angriper aborträtten

Den spanska högerregeringens nya abortlag väcker skarpa protester. Kritikerna menar att den vrider
kvinnors rättigheter tillbaka 30 år ...    Läs mer

 

Tidigare nyheter